InfoNu.nl > Eten en Drinken > Diversen > Codex alimentarius, de argumenten van de tegenstanders

Codex alimentarius, de argumenten van de tegenstanders

De codex alimentarius is in 1962 ontstaan uit een VN-initiatief. Het betekent letterlijk voedselboek en is geschreven door 27 deelcomités. De belangrijkste comités zijn die van de genetische manipulatie en het comité voor voedseletikettering; besluiten die hieruit voortkomen hebben invloed op alle andere comités. De tegenstanders van de codex zitten volgens sommige mensen alleen in de hoek van de complottheoretici. Dat blijkt een grove misvatting. Dr. Robert Verkerk zat in het comité ´Codex Comittee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses´. Hij is er echter uitgestapt en behoort thans tot de belangrijkste tegenstanders vanm de codex alimentarius. Hij is de oprichter en belangrijkste adviseur van de organisatie ´Alliance for Natural Health´, die de strijd met de codex alimentarius aanbindt. Belangrijk om te weten is dat Robert Verkerk wetenschappelijk is geschoold en een goede, academische baan heeft opgegeven om zich te wijden aan het bestrijden van de codex alimentarius.

Inhoud:


Langzaam wordt steeds meer gezond voedsel verboden

De belangrijkste kritiek op de codex alimentarius is dat het alleen de belangen van grote bedrijven steunt. Hoe gaat dat in zijn werk? Normaal gesproken staan in een wetboek zaken die verboden zijn. In het geval van de codex alimentarius gebruikt men een omgekeerde vorm van wetgeving dan normaal. Men stelt: Alles is verboden behalve als het op de lijst van toegestane producten staat. De criteria en de onderzoeken die moeten worden gedaan zijn zo duur om uit te voeren dat alleen een grote multinational het vermogen heeft om een product goed gekeurd te krijgen. Dat is een reden dat er steeds meer producten worden verboden. De codex alimentarius wordt gradueel ingevoerd; om de paar jaar worden de regels strenger. Richtlijnen worden stuk voor stuk omgezet in wetten. Als de codex alimentarius in zijn geheel op één datum zou worden ingevoerd, zou er waarschijnlijk een volksopstand uitbreken. Vele producten zouden verboden worden om te verkopen en men zou niet meer kunnen zien of voedsel biologisch, biologisch-dynamisch of een vrijwel gesynthetiseerd fabrieksproduct is.

Wat is gesynthetiseerde voeding?

Gesynthetiseerde voedingsproducten liggen volop in de supermarkt. Producten die natuurlijk zijn worden op moleculair niveau ontleed en veranderd naar een ander product. De moleculen zelf worden via chemische bewerking veranderd; het is daarom volgens een groeiende groep wetenschappers niet meer van toepassing om het woord ´natuurlijk´ op een product te stempelen, terwijl het volgens de codex alimentariuswetgeving wel mag. Een voorbeeld van een gesynthetiseerd product is glucose-fructosestroop dat in allerlei jams, koekjes en sauzen zit. Deze stof wordt gemaakt uit genetisch gemanipuleerd mais. Maar in mais zit geen fructose; dat wordt er na een chemische bewerking op moleculair niveau gemaakt van een aantal stoffen in mais. Overigens zorgen sommige van deze bewerkingen ervoor dat de glucose-fructosestroop wordt vervuild met kwik. Maar dat geeft niet; dat mag allemaal van de codex alimentarius. Het is een stuk goedkoper om mais te gebruiken als zoetstof in vergelijking met bijvoorbeeld rietsuiker of palmsuiker. Dat mensen darmproblemen krijgen van glucose-fructosestroop is blijkbaar onbelangrijk voor de mensen die de codex alimentarius opstellen.

Genetische manipulatie staat niet op het etiket

Een van de argumenten van mensen die voor een codex alimentarius zijn is dat het goed is dat er op de etiketten staat wat er in een product zit. Natuurlijk is dat goed. Het omgekeerde vindt echter plaats. De codex is vooral bedoeld om de handel te stimuleren. Men weet dat mensen een product links laten liggen als er op staat dat het genetisch is gemanipuleerd. Nu wil het geval dat het volgens de codex alimentarius niet nodig is om op het etiket te schrijven dat voedsel genetisch is gemanipuleerd. De regels voor etiketten worden bepaald; dat betekent geenszins dat alles op het etiket moet staan! Voorlopig wordt vooral vlees genetisch gemanipuleerd maar ook het al genoemde fructosestroop wordt gemaakt van genetisch gemanipuleerde mais. Wie dit inziet begrijpt dat het een leugen is dat de consument door de codex alimentarius op zijn wenken wordt bediend; het is enkel in het voordeel van de bedrijven die door de wet beschermd worden om niet te hoeven melden dat ze genetisch gemanipuleerd voedsel voorschotelen..

Doelen codex alimentarius

 • Het uiteindelijke doel van de codex alimentarius is: het niet melden of voedsel genetisch is gemanipuleerd,
 • De vitaminesupplementen ontmoedigen,
 • Kruiden en natuurlijke middelen om te genezen te classificeren als medicijnen.
Het eerste punt betekent een groot voordeel voor producenten van genetisch gemanipuleerd vlees. Er is geen verstandig denkend mens in de wereld die dit zou willen eten, dus als het op een product moet staan, zou het een commercieel fiasco zijn. Doordat het als gangbaar vlees wordt beschouwd staat er niks op de verpakking. Er zijn reeds legio producten in de supermarkt die genetisch gemanipuleerd zijn maar dat hoeft niet op het etiket te staan. Voorbeelden daarvan zijn witmeelproducten, producten waar glucose-fructosestroop in zit en voedingsstoffen die zijn versynthetiseerd tot E-nummers.

Verbod op vrije verkoop supplementen

Wat vitaminensupplementen betreft wordt er eveneens geen onderscheid gemaakt in natuurlijke en synthetische supplementen. Hoge doses van natuurlijke, uit groente, fruit en geneesplanten geïsoleerde voedingsstoffen, wordt ontmoedigd. Deze natuurlijke producten zijn zo gezond dat ze ziekten kunnen genezen en voorkomen; dat is slecht nieuws voor de medicijnindustrie. Kruiden en geneesplanten zijn de basis voor synthetische medicijnen. Het lijkt daarom logisch om ze te kwalificeren als medicijn. Dit betekent echter dat ze alleen verkrijgbaar zijn als ze kunnen worden voorgeschreven. Mensen die jarenlang gezond bleven door een bepaald natuurmedicijn worden ineens verplicht om dit bij een natuurarts te kopen wat de kosten verhoogt. Een andere consequentie is: het bewezen werkzame middel wordt van de markt gehaald. Vele landen hebben op basis van tendentieus onderzoek allerlei bij-effecten van planten aangegrepen om geneesplanten te verbieden zonder in ogenschouw te nemen dat er synthetische medicijnen zijn die veel meer doden op hun geweten hebben.

Selectief wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijke kringen ontstaat steeds meer onrust over ondeugdelijk wetenschappelijk onderzoek. Een arts zoals Uffe Ravnskov schrijft boeken vol over de wetenschappelijke fraude die de cholesterolmythe in stand houdt. Toch worden er allerlei boterachtige substanties op de markt gebracht die ´goed zouden zijn om cholesterol te verlagen´. In feite is cholesterol niet slecht, veroorzaakt het geen aderverkalking of hartaanval en kan een te laag cholesterolgehalte zelfs gevaarlijk zijn. Een onderzoek wordt soms doelbewust zo opgezegd dat de uitkomst precies is zoals gewenst. Een voorbeeld hiervan is dat alle vitaminesupplementen als ´niet werkend´ worden bestempeld in wetenschappelijke onderzoeken, maar men vermeldt er niet bij dat alleen synthetische vitaminen zijn onderzocht. Overigens is het andersom ook gebeurd dat orthomoleculair geneeskundigen onderzoeken bestudeerden waarin natuurlijke vitaminen op hun gezondheidswaarde werden onderzocht, om vervolgens synthetische vitaminen aan patiënten te geven.

Geen onderscheid in kunstmatige en natuurlijk

Er is een groot verschil in werkzaamheid tussen kunstmatige en natuurlijke vitaminen. Daarom moet er worden begonnen om het strenge onderscheid te maken in synthetische en natuurlijke vitaminen. Het medicinaal gebruik van kruiden en geneesplanten is slecht voor de omzet van de farmaceutische industrie, terwijl het juist dezelfde farmaceutische industrie is die waardeloze synthetische vitaminen produceert en verkoopt. De gedachte dat de farmaceutische industrie zich wil wapenen tegen artsen die mensen willen genezen door vitaminepreparaten is onzin; het is juist de farmaceutische industrie die de markt overspoeld met goedkope kunstmatige vitaminen. Er zijn daarentegen heel wat artsen die mensen door het innemen van een natuurlijk vitaminepreparaat genezen. Op een etiket mag gewoon staan dat vitamine B12 op natuurlijke wijze is gemaakt terwijl het in werkelijkheid een element uit chemisch afval van een fabriek is wat wordt geïsoleerd en in pilvorm als B12 wordt verkocht.

Wat de objectieve observant zou kunnen waarnemen, is dat alle richtlijnen in de codex alimentarius in het voordeel zijn van grote bedrijven en in het nadeel van kleine bedrijven en consumenten. Deze richtlijnen worden gradueel ingevoerd als wetten.

Demonstreren helpt tijdelijk

Waar bedrijven en politieke machthebbers bang voor zijn in onlusten onder de bevolking. In 1994 waren er in heel de V.S. protesten tegen de codex alimentarius. Men wilde namelijk ervoor zorgen dat biologisch voedsel niet als zodanig gelabeld mocht worden. In vele Amerikaanse steden werden grote demonstraties gehouden. Deze massale bijeenkomsten zijn nooit gerapporteerd in de internationale media. Zelfs in de V.S. hebben de landelijke media de demonstraties tegen de codex alimentarius niet gemeld. Daardoor wisten vele demonstranten in de ene staat niet dat in vele andere staten ook werd geprotesteerd. Wel werden congresleden aangeschreven en waren de demonstraties aanleiding om grote delen van de codex alimentarius niet in te voeren. Daar zaten de commissieleden van de codex alimentarius niet zo mee: 12 jaar later werd het zwijgzaam in Europa ingevoerd en volgde de V.S. gedwee.

In de alternatieve branche word je niet rijk

Mensen zeggen wel eens dat de alternatieve middelen ook een winstgevende bedrijfstak is. Dat is een misvatting. In de alternatieve voedings- en natuurmedicijneneconomie wordt een stuk minder verdiend. Dr. Rima Laibow rekende uit dat iedere dollar die wordt uitgegeven aan een natuurlijk medicijn, de farmaceutische industrie 40 dollar aan omzet kost. Natuurproducten zijn relatief arbeidsintensief om te maken en consumenten krijgen ze slechts zelden vergoed door een zorgverzekeraar. Consumenten willen niet te veel uitgeven aan medicinale producten dus de marges blijven erg laag. Dat staat in schril contrast met pillen maandelijks duizenden euro´s kosten, zoals pillen voor chemotherapie. Het is vrij moeilijk om op een Nederlandse site de prijs voor chemotherapie te achterhalen maar op een Amerikaanse nieuwssite staat dat dit al snel 10.000 dollar per maand kan kosten.

Wie profiteert van de codex alimentarius?

Een journalistieke vraag is: qui bono? Dat is Latijn en betekent: wie wordt er beter van? De consument wordt niet beter van de codex alimentarius want hij eet tegen zijn zin genetisch gemanipuleerd voedsel, en mag geen natuurlijke medicijnen meer vrij kopen. Het is nog maar een kleine stap om het verbouwen van kruiden en groenten in je eigen tuin te verbieden. Rauwe melk is al verboden in sommige staten in de V.S. De profiteurs zijn:
 • Het medische instituut; de zorgbranche,
 • De farmaceutische industrie
 • De voedingsindustrie,
 • De pesticidenfabrikanten,

Wie de strijd tegen de codex alimentarius wilt steunen kan de website van Alliance for Natural Health bezoeken. Deze orgamisatie zonder winstoogmerk is opgericht in 2002 door Dr. Robert Verkerk.

Zo transparant als een zwarte doos

Wijlen Leendert Adrie Geelhoed, destijds advocaat generaal van de hoogste rechterlijke instantie in de EU, gezeteld in Luxemburg zei op 5 april 2005 dat de arbitraire macht van de codex-ondersteunende wetgeving in de EU ´zo transparant als een zwarte doos is.´ Hij zei dit in een zaak van het hof van justitie van de Europese Gemeenschap. De codex alimentarius werd na de rechtszitting ingevoerd in de EU en de commissie van de codex alimentarius heeft middels het aannemen van deze richtlijnen als basis voor nieuwe wetten aangewend om andere landen te overtuigen dat ze ook de codex alimentarius moeten inlijven. In datzelfde jaar werd op 12 juli door 85 landen een codex verdrag door 85 landen onderschreven. Het ging om een verdrag dat de voedingssupplementen behandeld. Dit was hetzelfde verdrag waartegen in 1994 zoveel is geprotesteerd in de V.S. maar nu is het stilzwijgend aangenomen door alle belangrijke landen in de wereld, behalve China en Zuid Afrika. Dat zijn bij uitstek landen waarin veel mensen genezen met alternatieve medicijnen en supplementen.

HIV als voorbeeld

In Zuid Afrika ziet men bijvoorbeeld dat mensen met HIV nooit AIDS krijgen zolang ze maar geen reguliere medicijnen gebruiken en allerlei plantaardige supplementen tot zich nemen. Er zijn ook legio westerse artsen die erop wijzen dat AIDS een grote fraudezaak is. In het codex verdrag staat dat het voortaan ´strict verboden is voor artsen om informatie door te geven over nutriënten die ziekten kunnen behandelen´. Dat betekent dat zelfs als er wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid van een geneesplant(!), een arts zijn patiënten hier niet op mag wijzen; er mogen alleen synthetische medicijnen worden geadviseerd. Op deze manier is overduidelijk dat de codex alimentarius de farmaceutische industrie in de kaart speelt.

Het goede aan de codex alimentarius is dat iedereen die het bestudeert wakker kan worden geschud en interesse krijgt voor natuurmedicijnen die net zo goed werken als reguliere medicijnen zonder de vele bijwerkingen. Ieder farmaceutisch medicijn is immers gebaseerd op een stof uit een geneesplant.

Aan de voorstanders

Miljoenen mensen protesteren tegen de codex alimentarius. Niet alleen biologische voedingverkopers en natuurartsen maar ook topjuristen en artsen zijn er tegen. Toch wordt deze rigoureuze wetgeving ingevoerd op niet-democratische wijze, is het nauwelijks in het nieuws en profiteren alleen enkele grote multinationals. EU-functionarissen die niet gekozen zijn leggen alle landen in de EU om zich te conformeren naar de codex alimentarius. ´Hoe kan iemand hier voor zijn?´, is een verzuchting die door veel tegenstanders wordt geuit.
© 2013 - 2019 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Water uit plastic fles leidt tot prostaatkankerWater uit een flesje drinken door een aanstaande moeder leidt tot vergrote kans op kanker bij het kind. Dat blijkt uit e…
Wat is ADH, Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid?Het staat vaak op een potje bij de ingrediëntenlijst. Maar wat is ADH eigenlijk? Voor vele voedingsstoffen geldt dat de…
De Duivelsbijbel (Codex Gigas)De Codex Gigas (letterlijk vertaald: Groot Boek), ook wel bekend als de Duivelsbijbel, is het grootste Middeleeuwse manu…
Bijbel (Tenach) - Geniza & Belangrijke handschriftenBijbel (Tenach) - Geniza & Belangrijke handschriftenDe Tora is altijd het middelpunt geweest in het religieuze leven van het volk Israël. De Tora wordt geschreven op een ro…
Cryptex, informatie over dit raadselachtige voorwerpCryptex, informatie over dit raadselachtige voorwerpIn het populaire boek the Da Vinci Code, geschreven door Dan Brown, is de cryptex een van de mysterieuze objecten die do…
Bronnen en referenties
 • http://anh-europe.org/
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_Geelhoed
 • Lezing Ian R. Crane, oktober 2007 in de St John´s church in Totnes Devon
 • Prijs chemotherapie: http://news.yahoo.com/sky-high-price-chemotherapy-why-cancer-drugs-cost-223821525.html
 • Gefraudeerd onderzoek natuurlijke/synthetische supplementen: http://www.naturalnews.com/043306_multivitamins_mainstream_media_nutritional_supplements.html
 • http://www.thesleuthjournal.com/codex-alimentarius-an-introduction/#

Reageer op het artikel "Codex alimentarius, de argumenten van de tegenstanders"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Melané Fahner, 23-04-2014 16:47 #1
Altijd weer griezelig om te bedenken hoe makkelijk wij onze vrijheid en gezondheid in handen leggen van mensen die absoluut geen probleem hebben om ons en de wereld voor eigenbelang in te ruilen… Reactie infoteur, 24-04-2014
… maar wel mooi dat jij en ik, en steeds meer mensen zich hiervan bewust worden.

Infoteur: Tom008
Gepubliceerd: 27-12-2013
Rubriek: Eten en Drinken
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Reacties: 1
Schrijf mee!